پیشنهاد مالی سنگین هستقلال به رضاییان

جالب سرا

پیشنهاد مالی سنگین هستقلال به رضاییان

یک میلیارد تومان نقد، یک و نیم میلیارد در طول فصل. این پیشنهاد به همراهشگاه هستقلال به رامین رضاییان مدافع فصل گذشته تیم پرسپولیس هست.

هستقلالی ها قصد دارند برای کم انجامن فشار هواداران شان هرطور که انجام گرفته رامین رضاییان را هستقلالی کنند و برای تحقق این موضوع حاضر هستند پول زیاد نیکوی هم برای او پرداخت کنند.

هستقلال برای این که بتواند رضاییان را جذب کند به او پیشنهاد ۲ و نیم میلیاردی داده هست وبه صورت حتم قول داده که یک میلیارد آن را به صورت نقد پرداخت کند.

به همراه این شرایط به نظر می رسد در صورتی که او به اروپا نرود پیراهن هستقلال را برتن خواهد انجام، هرتعداد او در سال منتهی به جام جهانی برای قبول پیشنهاد هستقلال به همراه تردید جدی روبرو انجام گرفته هست.

[ad_1]

مطالب مشابه