یک خرید طلایی برای هستقلال قطعی انجام گرفت

جالب سرا

یک خرید طلایی برای هستقلال قطعی انجام گرفت

مدیرعامل به همراهشگاه هستقلال گفت: کار هستقلالی انجام گرفتن شجاعیان امروز تمام می‌شود و صددرصد او را به همراهزیکن هستقلال بدانید.

سید رضا افتخاری در خصوص آخرین وضعیت نقل‌وانتقالات تیم فوتبه همراهل هستقلال اظهار داشت: به همراه مجید حسینی برای تمدید قرارداد به توافق رسیدیم و او قراردادش را تمدید انجام. به همراه وجود اینکه پیشنهادات بهتری از به همراهشگاه‌های دیگر داشت اما چون به همراهزیکن مکتب هستقلال هست، ترجیح داد قراردادش را تمدید کند و بماند.

وی دربه همراهره اینکه گفته می‌شود مدیر پلن‌های سید مجید حسینی و کاوه رضایی مشترک هست و او می‌خوهسته حسینی را هم به تیم دیگری بفرستد، گفت: این موضوع درست نیست. من جلسه طولانی مدتی را به همراه مدیر پلن‌های این دو به همراهزیکن برگزار انجامم و در نهایت به همراهید بگویم که کاوه رضایی خودش تصمیم گرفت فوتبه همراهلش را در اروپا ادامه دهد.

مدیرعامل به همراهشگاه هستقلال در مورد اینکه گفته می‌شود داریوش شجاعیان به همراه یک به همراهشگاه بلژیکی به توافق رسیده و حضور او در هستقلال منتفی انجام گرفته، تصریح انجام: این مسئله صحت ندارد. کار هستقلالی انجام گرفتن شجاعیان امروز تمام می‌شود و صددرصد او را به همراهزیکن هستقلال بدانید.

افتخاری خاطرنشان انجام: ما تمام تلاش خود را انجام می‌دهیم تا به همراهزیکنانی که مد نظر علیرضا منصوریان هستند را جذب کنیم و تا ۴۸ تایم آینده تیم ما تکمیل می‌شود.

وی در پایان، دربه همراهره وضعیت هستقلالی انجام گرفتن رامین رضاییان گفت: رضاییان از به همراهشگاه‌های اروپایی پیشنهاداتی دارد که اگر به همراه آنها توافق نکند، خودش دوست دارد که به هستقلال بیاید.

میزان

[ad_1]

مطالب مشابه